PUBLIKÁCIE – KÚPTE SI A STIAHNITE SI

Keďže rád svoju prácu a témy, ktoré trénujem a lektorujem, približujem v písanej forme ostatným, využívam príležitosti písať. Tých sa už vyskytlo niekoľko. Skoro všetky publikácie sú už vypredané, rozdané alebo boli písané s grantovou podporou, preto sú k dispozícii nižšie v elektronickej forme.

Jedinou výnimkou je v súčasnosti  kniha Facilitace, ktorá sa dá objednať, lebo je ešte v distribúcii.

Facilitace – Jak vést skupinová setkání, vydaná AISIS v roku 2008. Vydaná v českom jazyku. Je možné si ju objednať, ešte je v predaji v kníhkupectvách v ČR. Pozrite si ukážku a objednajte tu.

 

 

 

 

 

 Životné zručnosti a ako ich rozvíjať - kolektív autorov, vydané Nadáciou pre deti Slovenska z roku 2004. Stiahnite tu.

 

 

 

 

 

Podnikateľské vzdelávanie - zbierka metodík vydaná v projekte Kvalitní v škole - úspešní v živote. Združenie podnikateľov Slovenska v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Nadáciou F. A. Hayeka zrealizovali národný projekt, spolufinancovaný Európskou úniou zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, pod názvom „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Jedným z produktov je 6 modulová zbierka metodík pre stredoškolských učiteľov. Časť Komunikačné a manažérske zručnosti, ktorej som autorom si môžete stiahnuť tu.

 

 

 

Publikácie vydané PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov. V niektorých publikáciách vydaných PDCS som ako spoluautor a je možné si ich stiahnuť z webstránky PDCS, kde som mal tú česť 9 rokov pracovať. Na www.pdcs.sk/publikacie - je skvelá zbierka stiahnuteľných kníh.

   Riešenie konfliktov z roku 2001. Stiahnite tu.

 Čítanka pre neziskové organizácie - kolektív autorov. Tematicky je orientovaná na organizačný rozvoj, rozvoj a budovanie tímu, strategické plánovanie, komunikáciu v organizácii a ďalšie témy pre každého, kto chce budovať a rozvíjať organizáciu. Stiahnite tu.

 

 

 

 

 

Tréning hrou - kolektív autorov. Zbierka rolových hier, simulácií, inštrukcií k aktivitám na témy - vyjednávania, mediácie, právnych dilem, hodnôt, kooperatívneho plánovania a podobne. Stiahnite tu.

 

2011. tréningy, školenia, facilitovanie workshopov, outdoorové teambuildingy, koučingy
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates